دسته: اخبار

مذاکره با ارتش جمهوری اسلامی استان کرمان

پس از رایزنی های متعدد  تفاهم نامه  همکاری ارتش جمهوری اسلامی استان کرمان
موسسه ژرفا منعقد شد و بر این اساس توافقنامه پرسنل ارتش جمهوری اسلامی مشمول طرح آسان خریدمی‌گیرند. و می‌توانند از خدمات و امتیازات این طرح استفاده نمایند.
این طرح به عنوان یک  طرح پایلوت ویژه ارتش در کرمان اجرا می شود.

تکمیل لیست مرحله اولیه فروشگاه ها طرف قرارداد آسان خرید

به گزارش روابط عمومی موسسه ژر فای ایده ها ،  لیست اولیه فروشگاههای طرف قراردادِ کارت اعتباری آسان خرید بانک تجارت در استان کرمان آماده شد .