نویسنده: sajadadmin

مذاکره با ارتش جمهوری اسلامی استان کرمان

پس از رایزنی های متعدد  تفاهم نامه  همکاری ارتش جمهوری اسلامی استان کرمان
موسسه ژرفا منعقد شد و بر این اساس توافقنامه پرسنل ارتش جمهوری اسلامی مشمول طرح آسان خریدمی‌گیرند. و می‌توانند از خدمات و امتیازات این طرح استفاده نمایند.
این طرح به عنوان یک  طرح پایلوت ویژه ارتش در کرمان اجرا می شود.

تکمیل لیست مرحله اولیه فروشگاه ها طرف قرارداد آسان خرید

به گزارش روابط عمومی موسسه ژر فای ایده ها ،  لیست اولیه فروشگاههای طرف قراردادِ کارت اعتباری آسان خرید بانک تجارت در استان کرمان آماده شد .