درباره ما

موسسه ژرفای ایده های سبز

پیشرو در ارائه ی خدمات کارت های اعتباری و تخفیف در کشور


در راستای منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی ) و تحقق شعار سال، مبنی بر اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال، موسسه ژرفای ایده های سبز با هدف ایجاد بستری مناسب برای عموم مردم ایران زمین در خصوص کمک به اقشار مختلف بر آن شد طرح کارت اعتباری خرید (مساعده بدون کارمزد) با کارت بانکی خود و یا بن کارت خاص آن ارگان را برای افزایش قدرت خرید مردم در سراسر کشور برنامه ریزی و اجرا نماید.که همگان بتوانند از مزایای فوق العاده این طرح نسبت به تهیه ی مایحتاج زندگی اقدام نمایند و از تخفیفات ویژه و استثنایی آن برخوردار شوند.

توضیحات مختصر

  • عقد قرارداد اعتباری:

فروشگاه به مدت 28 روز به مشتریان طرف قرارداد موسسه محصولات خود را ارائه و در قبال آن دستگاه کارتخوان رسید دریافت می نماید.اداره، شخص و موسسات 28 هر ماه حساب فروشگاه را تسویه نموده و مجدد اول ماه جاری تمدید می گردد.

  • حذف حسابهای دفتری:

با استفاده از این طرح فروشگاه می تواند حساب های دفتری را حذف و مشتریان را جهت خرید امانی به استفاده از کارت اعتباری ترغیب نماید.

  • عقد قرارداد تخفیف دار:

فروشگاه درصد تخفیفی را جهت افراد طرف قرارداد موسسه در نظر گرفته که از طرق دستگاه کارتخوان اعمال می گردد.

فروشگاهها می توانند هر دو منوی فوق را در دستگاه کارتخوان خود اعمال نمایند.

کارت اعتباری فاقد کارمزد می باشد و جهت فروشگاههای خاص در نظر گرفته شده و در راستای افزایش میزان فروش فروشگاه ها صادر می گردد.

  • نرم افزار سکه:

با استفاده از این طرح، کارت حذف و افراد با استفاده از موبایل خود و نزدیک کردن آن به دستگاه کارتخوان اقدام به خرید و کسر هزینه می نمایند.

عقد قرارداد موسسه با فروشگاه ها بصورت رندم و تصادفی نمی باشد . تنها با فروشگاههایی قرارداد بسته می شود که در صنف خود جزو بهترین ها باشند و از توانایی بالایی جهت ارائه بهترین سرویس به مشتریان دارا باشند.


نمودار فعالیت ژرفا

رضایت مشتری
دستگاه های POS
کارت های اعتباری
کارت های تخفیف

کلکسیون افتخارات

ما به تولید ملی افتخار می کنیم و همواره می کوشیم بازار تقاضا را افزایش دهیم