اولین جشنواره تخفیف دار جزیره قشم

اولین جشنواره تخفیف دار جزیره زیبای قشم با همکاری موسسه ژرفای ایده های سبز از تاریخ 1397/05/20 لغایت 1397/06/15 به مدت 25 روز برگزار شد.

از برنامه های این جشنواره می توان به :

  • اجرای کنسرت های شبانه با 20 درصد تخفیف.

  • جنگ شادی شبانه به صورت تخفیف دار.

  • امکان خرید از مراکز تجاری با تخفیف از 5 تا 50 درصد.

  • امکان استفاده از بازیهای آبی با 50 درصد تخفیف.

  • 3 روز و 2 شب اقامت در هتل با تخفیف 99 هزارتومان.

  • 70 درصد تخفیف ورودی بندر پل.

و غیره اشاره کرد.