موسسه ژرفای ایده های سبز


پیشرو در ارائه ی خدمات کارت های اعتباری و تخفیف در کشور

zharfa-ads-02

حضور ژرفا در برنامه تلویزیونی پایش

808225303payeshlogo

در راستای منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی ) و تحقق شعار سال، مبنی بر اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال، موسسه ژرفای ایده های سبز با هدف ایجاد بستری مناسب برای عموم مردم ایران زمین در خصوص کمک به اقشار مختلف بر آن شد طرح کارت اعتباری خرید (مساعده بدون کارمزد) با کارت بانکی خود و یا بن کارت خاص آن ارگان را برای افزایش قدرت خرید مردم در سراسر کشور برنامه ریزی و اجرا نماید.که همگان بتوانند از مزایای فوق العاده این طرح نسبت به تهیه ی مایحتاج زندگی اقدام نمایند و از تخفیفات ویژه و استثنایی آن برخوردار شوند…


اولین همایش توسعه کسب و کار با رویکرد مدیریت هزینه های خانواده

در راستای منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی ) و تحقق شعار سال، مبنی بر اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال، موسسه ژرفای ایده های سبز با هدف ایجاد بستری مناسب برای عموم مردم ایران زمین در خصوص کمک به اقشار مختلف بر آن شد طرح کارت اعتباری خرید (مساعده بدون کارمزد) با کارت بانکی خود و یا بن کارت خاص آن ارگان را برای افزایش قدرت خرید مردم در سراسر کشور برنامه ریزی و اجرا نماید.که همگان بتوانند از مزایای فوق العاده این طرح نسبت به تهیه ی مایحتاج زندگی اقدام نمایند و از تخفیفات ویژه و استثنایی آن برخوردار شوند…

بیشتر بدانید!

در راستای منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی ) و تحقق شعار سال، مبنی بر اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال، موسسه ژرفای ایده های سبز با هدف ایجاد بستری مناسب برای عموم مردم ایران زمین در خصوص کمک به اقشار مختلف بر آن شد طرح کارت اعتباری خرید (مساعده بدون کارمزد) با کارت بانکی خود و یا بن کارت خاص آن ارگان را برای افزایش قدرت خرید مردم در سراسر کشور برنامه ریزی و اجرا نماید.که همگان بتوانند از مزایای فوق العاده این طرح نسبت به تهیه ی مایحتاج زندگی اقدام نمایند و از تخفیفات ویژه و استثنایی آن برخوردار شوند…

بیشتر بدانید!

جدیدترین فعالیت های موسسه ژرفای ایده ها

جهت اخذ نمایندگی صدور و مدیریت کارت های اعتباری و تخفیف در سراسر کشور فرم مورد نظر را دانلود و پس از تکمیل برای ما ارسال نمایید.

ثبت سفارش خدمات ( ویژه مشترکین اعتباری )

مشترکین تجاری می توانند با تکمیل فرم سفارش خدمات، برخی از خدمات را با مشاوره رایگان زرفا دریافت نمایند.

حامیان ما